Stalen Deuren
Onze deuren, uw interieur

GARANTIE VOORWAARDEN

U heeft een stalen deur gekocht en na een tijdje genoten te hebben van uw nieuwe deur komt u erachter dat er iets aan de hand is met de deur. Het kan zijn rare geluiden, of in het ergste geval de deur gaat niet meer open. Hieronder kunt u zien wat er onder onze garantievoorwaarden valt en wat niet. U kunt ons ook altijd een mail sturen met uw vraag.

ALGEMEEN

Voor alle producten die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Deze wettelijke garantie omvat uitsluitend vervanging of herstel van onderdelen waarvan de opdrachtgever gebreken kan aantonen welke door OC Home in normale omstandigheden voorkomen hadden kunnen worden. De wijze van herstel of vervanging zal tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen worden. De vervanging of het herstel zal enkel door OC Home worden voldaan. De opdrachtgever dient OC Home in de gelegenheid te stellen om eventuele gebreken te kunnen constateren op locatie of via mail.

De wettelijke garantie komt te vervallen wanneer de opdrachtgever zelf reparaties of herstelwerkzaamheden op het product uitvoert of door derder laat uitvoeren.

MELDEN VAN GEBREK

Wanneer u een gebrek aan de deur heeft geconstateerd zult u hier melden van moeten maken via de mail info@stalen-deur.nu. In deze mail beschrijft u wat er precies aan de hand is en daarnaast maakt u een video van het gebrek en stuurt deze mee in de mail

WAT VALT ER NIET ONDER GARANTIE

Sommige gebreken of schades vallen niet onder garantie. Hieronder een lijst van schades welke niet onder de garantie vallen:

 • Glas schade (mits binnen 24 uur na levering gemeld)
 • Schade aan coating (mits binnen 24 uur na levering gemeld)
 • Schade door derden
 • Schades gemeld na installatie door uzelf of derden
 • Normale slijtage
 • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering
 • Het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever
 • Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend

GEEN GARANTIE ALS GEBREKEN HET GEVOLG ZIJN VAN:

 • Normale slijtage
 • Onoordeelkundig gebruik
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
 • installatie, montage, wijzigingen of reparaties door opdrachtgever of door derden
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Wishlist 0
Continue Shopping